Pablo Software Solutions
 
BOBRME Komel
Aktualności
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
 
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Kolejna wizyta uczniów za nami. W listopadowej edycji gościliśmy uczniów I klasy Technikum Elektrycznego w Wieluniu. Być może za kilka lat, dziś jeszcze chłopcy, zasilą inżynierskie szeregi Komelu - na co oczywiście liczymy.
Wizytę zainaugurowały prezentacje dot. ogólnej działalności Instytutu, szczegółów funkcjonowania odnawialnych źródeł energii oraz tajników elektromobilności przedstawione przez Stanisława Gawrona, Adama Decnera i Mariusza Czechowicza.

Podzieleni na dwie grupy uczniowie, pod opieką wychowawców i pracowników Instytutu mogli kolejno:
sprawdzić swoją kondycję, a jednocześnie wydajność energetyczną, stając w szranki w konkursie na 
  specjalnym bo wyposażonym w prądnicę elektryczną rowerze,
przekonać się, dzięki prezentacji samochodów elektrycznych, jakie zalety niesie produkcja 
  i eksploatacja samochodów o napędzie elektrycznym.

Na wstępie uczniowie pod przewodnictwem Stanisława Gawrona zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką działalności Pracowni Maszyn Elektrycznych, odwiedzając kolejno działy: elektryczny i mechaniczny.

Równie gościnnie przyjęli uczniów gospodarze laboratorium Marcin Barański i Tomasz Jarek, pokazując działanie generatora tarczowego i inne możliwości przeprowadzania badań na terenie Instytutu.

Natomiast w zakładzie wdrożeniowym prym wiodły wycinarka laserowa i wyważarka silników pod kierownictwem i czujnym okiem Marcina Macherzyńskiego, który wprowadził gości w tajniki ich pracy.

Całe przedsięwzięcie zamykał krótki test, przeprowadzony przez Magdę Szczyrbę, którego wyniki pokazały, że przedstawione informacje były dostępne i zostały utrwalone w pamięci, co nas (i wychowawców) ogromnie cieszy.