Pablo Software Solutions
 
Pracownicy Komelu są autorami wielu publikacji zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

Wykaz publikacji pracowników Komelu za rok 2019.

  

Artykuły pracowników Instytutu
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Autorzy Tytuł Miejsce zamieszczenia
(Tytuł czasopisma, nazwa wydawnictwa)
Numer, rok
Str. od ... do
J. Bernatt
Ogrzewanie domu jednorodzinnego pompą ciepła - czy warto? Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
89-93
R. Rossa Porównanie konstrukcji obwodów elektromagnetycznych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
77-82
A. Decner Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
15-22
S. Gawron
T. Glinka
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
61-65
P. Dukalski
B. Będkowski
K. A. Parczewski
H. J.Wnęk
A. Z. Urbaś
K. P. Augustynek
Wybrane aspekty mechaniczne samochodu napędzanego silnikami elektrycznymi wbudowanymi w piastach kół Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
173-178
S. Opach Analiza kinematyczna złożonych konstrukcyjnie przekładni obiegowych do elektromechanicznych zespołów napędowych z zastosowaniem wzorów Willisa Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
37-41
B. Będkowski Analiza konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
71-78
M. Barański Analiza sygnałów własnych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi - przykład ekscentryczności Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
7-9
Ł. Cyganik Analiza termiczna kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
73-78
J. Pytel
P. Dukalski
Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
161-166
B. Będkowski
P. Dukalski
T. Jarek
T. Wolnik
K. A. Parczewski
H. J.Wnęk
A. Z. Urbaś
K. P. Augustynek
Badania prototypowego silnika elektrycznego do zabudowy w kołach samochodu Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
167-172
M. Barański Bezczujnikowa diagnostyka drganiowa generatorów z magnesami trwałymi - przykład niewywagi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
11-14
M. Bałkowiec Budowa i zasada działania resolwera reluktancyjnego Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
65-68
B. Będkowski
J. Madej
Wyznaczenie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
63-69
M. Barański Wpływ zasilania silnika PM na wzrost poziomu wibracji maszyny - diagnostyka na podstawie analizy częstotliwościowej sygnałów własnych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
63-69
T. Wolnik Wpływ doboru liczby żłobków stojana do liczby biegunów magnetycznych na straty w wirniku w silnikach PMSM o cewkach skupionych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
63-69
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
A. Polak
Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego trakcyjnego Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
29-34
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
Trakcyjny układ napędowy z silnikami indukcyjnymi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
23-27
A. Decner Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
15-22
A. Polak Szczególny przypadek awarii transformatora elektrowni wiatrowej Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
137-140
T. Wolnik
E. Król
Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych - czy moc znamionowa silnika decyduje o jego gabarycie i masie? Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
155-160
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
R. Rossa
Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
45-49
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
E. Król
Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
51-55
S. Opach Projektowanie i podstawy obliczeń mechanicznych wirników w wielowirnikowych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi SPM Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
79-85
Ł. Cyganik Projekt i badania mechaniczne adaptera dielektrycznego do klucza nasadowego Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
69-72
M. Barański Problem zwiększonego poziomu wibracji, którego przyczyną jest asymetryczne obciążenie generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
1-6
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
135-139
Ł. Cyganik Porównanie naprężeń w kadłubie silnika elektrycznego o różnych wariantach układu chłodzenia cieczą dedykowanego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
71-75
E. Król
T. Wolnik
Nowatorski napęd elektryczny autobusu miejskigo Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
131-136
J. Bernatt
T. Glinka
Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
35-38
T. Glinka Marian Noga (1939 - 2018) Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
147-149
J. Bernatt
T. Glinka
A. Polak
Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
39-43
S. Gawron Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne wirników maszyn z magnesami trwałymi Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
3-4/2019
57-60
R. Rossa Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
2/2019
179-183
T. Glinka Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2019
105-110
P. Dukalski
T. Wolnik
B. Będkowski
T. Jarek
A. Urbaś
K.Augustynek
Analiza pracy silnika zabudowanego w piaście koła samochodu osobowego dla wybranych parametrów jazdy Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2019
36-39
J. Madej
B. Będkowski
Wyznaczanie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
11/2019
52-58
M. Barański Wpływ zasilania silnika PM na wzrost poziomu wibracji maszyny - diagnostyka na podstawie analizy częstotliwościowej sygnałów własnych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
 
T. Wolnik
R. Rossa
Nowoczesne rozwiązanie napędu elektrycznego górniczego przenośnika taśmowego Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
1/2019
36-39
T. Glinka Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2019
74-79
Ł. Cyganik Konstrukcja adaptera dielektrycznego do klucza nasadowego Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2019
74-79
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
Energooszczędne silniki indukcyjne Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
2/2019
88-91
T. Glinka Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
9/2019
122-127
M. Barański Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych bazująca na analizie częstotliwościowej prądu Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2019
48-52
E. Król Charakterystyki mechaniczne napędów trakcyjnych - metody kształtowania Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
9/2019
139-142
T. Wolnik
T. Glinka
Axial forces of magnetic pull in a disc type induction motor - experimental test Przegląd Elektrotechniczny
SIGMA-NOT
ISSN 0033-2097
11/2019
127-132
T. Wolnik Investigation of Properties of Disc-Type Motor Electromagnetic Circuit Using Alternative Materials in Stator/Rotor Core Przegląd Elektrotechniczny
SIGMA-NOT
ISSN 0033-2097
12/2019
59-63
T. Glinka
Napędy elektryczne stosowane w samochodach Śląskie Wiadomości Elektryczne
SEP
ISSN 1506-5758
2/2019
22-25
T. Wolnik
B. Będkowski
Analysis of Magnetic Pull Effect in Disc Induction Motor with Symmetrical/Asymmetrical Air-Gap IOP Conference Series : Materials Science & Engineering
M. Barański Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych bazująca na analizie częstotliwości prądu Maszyny Elektryczne
Zeszyty Problemowe
KOMEL
ISSN 0239-3646
1/2018
57-60
P. Dukalski
B. Będkowski
K. A. Parczewski
H. J. Wnęk
A. Z. Urbaś
K.Augustynek
Dynamics of the Vehicle Rear Suspension System with Electric Motors Mounted in Wheels Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 1/2019
125-136
E. Gawrońska
R. Dyja
B. Będkowski
Ł. Cyganik
Modeling of Heat Flow Using Commercial and Authorial Software on the Example of a Permanent Magnet Motor MATEC Web of Conferences 254/2019
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec