Pablo Software Solutions
 
Pracownicy Komelu są autorami wielu publikacji zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

Wykaz publikacji pracowników Komelu za rok 2020.

  

Artykuły pracowników Instytutu
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Autorzy Tytuł Miejsce zamieszczenia
(Tytuł czasopisma, nazwa wydawnictwa)
Numer, rok
Str. od ... do
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
A. Polak
Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego trakcyjnego Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
2/2020
81-85
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
R. Rossa
Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
2/2020
74-77
J. Bernatt
T. Glinka
A. Polak
Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
2/2020
J. Bernatt
T. Glinka
Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
2/2020
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
E. Król
Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
3/2020
J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka
Trakcyjny układ napędowy z silnikami indukcyjnymi Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
3/2020
M. Barański Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład niewywagi Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2020
T. Glinka
S. Szymaniec
Diagnostyka maszyn i urządzeń - uwagi ogólne Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
5/2020
M. Barański
T. Jarek
A. Decner
A. Polak
Autonomiczny, telemetryczny, wielokoanałowy system akwizycji danych do monitorowania trakcyjnych maszyn elektrycznych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
6/2020
T. Jarek
S. Berhausen
Zastosowanie uzwojenia pomocniczego do tłumienia napięć wałowych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
12/2020
A. Decner
A. Polak
Nowoczesne stanowiska badawcze i hamownie wyposażone w wirtualne i tradycyjne przyrządy pomiarowe Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
6/2020
A. Decner Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
1/2020
A. Polak Szczególny przypadek awarii transformatora elektrowni wiatrowej Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
7-8/2020
T. Glinka
S. Szymaniec
Diagnostyka maszyn i urządzeń. Czujniki pomiarowe w diagnostyce. Część 1 Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
6/2020
T. Glinka
S. Szymaniec
Diagnostyka maszyn i urządzeń. Czujniki pomiarowe w diagnostyce. Część 2 Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
7-8/2020
T. Glinka Elektryczne energooszczędne układy napędowe Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
7-8/2020
T. Glinka Związek między mocą znamionową a gabarytem maszyny elektrycznej i transformatora Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
7-8/2020
T. Glinka Ogrzewanie domu jednorodzinnego pompą ciepła - czy warto? Napędy i Sterowanie
DRUK-ART
ISSN1507-7764
7-8/2020
B. Będkowski
P. Dukalski
T. Wolnik
T. Jarek
Selected Aspects of Designing Motor for Direct Vehicle Wheel Drive Przegląd Elektrotechniczny
SIGMA-NOT
ISSN 0033-2097
4/2020
150-153
B. Będkowski
P. Dukalski
T. Wolnik
T. Jarek
Numerical Model for Thermal Calculation Analysis of the Wheel Hub Motor for Electric Car Verified by Laboratory Tests IOP Conference Series : Materials Science & Engineering
B. Będkowski
P. Dukalski
T. Wolnik
T. Jarek
Tests of Electrical Motor for Installation in the Wheel Hub of an Electric Car IOP Conference Series : Materials Science & Engineering  
M. Kimsa-Dudek
A. Synowiec-Wojtarowicz A. Krawczyk C. Kruszniewska-Rajs
S. Gawron
M. Paul-Samojedny
J. Gola
Anti-apoptotic effect of a static ma-gnetic field in human cells that had been treated with sodium fluoride Journal of Environmental Science
and Health, Part A, Toxic/Hazardous Substan-ces and Environmental Engineering
Volume 55, 2020
Issue 10, 1-8
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec