Pablo Software Solutions
 
Badania i Rozwój
Zespół
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
dr inż. Stanisław Gawron
Kierownik Działu Projektów
Dział Projektów
sekcja elektryczna
Dział Konstrukcyjny w Instytucie bardzo prężnie się rozwija. W ciągu ostatnich kilku lat wzrost zatrudnienia wyniósł ponad 40%. W dziale zatrudnionych jest 3 doktorów, a kilku pracowników ma otwarte przewody doktorskie.
Pracę oraz zakres obowiązków ogólnie można podzielić na dwie grupy, które ze względu na ogromne doświadczenie wzajemnie się uzupełniają tworząc zgrany zespół projektowy:

1. Zespół zajmujący się sprawami elektrycznymi w prądnicach, silnikach i innych urządzeniach elektrycznych, m.in. opracowywaniem koncepcji urządzenia (maszyny, napędu i innych) obliczeniami elektromagnetycznymi, opracowywaniem kart nawojowych, opracowywaniem programów badań, analizą wyników badań oraz ekspertyzami.

2. Zespół zajmujący się sprawami mechanicznymi w prądnicach, silnikach i innych urządzeniach elektrycznych, m.in. opracowywaniem koncepcji mechanicznych rozwiązań, obliczeniami mechanicznymi i wytrzymałościowymi, opracowywaniem dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych, opracowywaniem programów badań, analizą wyników badań oraz ekspertyzami.

Pracownicy z działu projektów w celu pogłębiania własnej wiedzy, a także zdobywania wiedzy z najnowszych osiągnięć techniki w sposób ciągły dokształcają się. Robią to m.in. podczas liczących się seminariach, konferencjach i targach zarówno krajowych jak i zagranicznych, np. Sympozjum Maszyn Elektrycznych, International Conference on Electrical Machines, Aegean Conference on Electric Machines and Power Electronics, Electric Vehicle Symposium i innych oraz targach m.in Expo, Energetab, eCarTec, Hannover Messe I inne. Zbytą w ten sposób wiedzę (innowacje) w sposób praktyczny wprowadzają w opracowywanych projektach.

Ponadto wyniki prac własnych, badawczych i rozwojowych realizowane w Instytucie przedstawiane są, m.in. podczas w/w spotkaniach oraz publikowane w renomowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Publikacje naszych pracowników można znaleźć m.in. w Przeglądzie Elektrotechniki, Wiadomościach Elektrotechnicznych, Zeszytach Problemowych - Maszyny Elektryczne, Ieeexplore Digital Library i wielu innych.

Publikacje pracowników KOMEL-u.

Dodatkowo, aktywność naukową Zespołu Projektowego doskonale widać przez pryzmat wynalaz-czości. Dowodem tego są zgłoszenia patentowe wysyłane do Urzędu Patentowego RP, których jest kilkanaście w ciągu roku.

Najnowsze patenty KOMEL-u.
Dział Projektów
sekcja mechaniczna
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec