Pablo Software Solutions
 
W Dziale Konstrukcyjnym prowadzone są prace naukowe i rozwojowe dotyczące głównie:

- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim do elektrowni wodnych (hydrogeneratorów) i elektrowni wiatrowych,
- energooszczędnych silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych,
- energooszczędnych silników elektrycznych do napędu lokomotyw oraz trakcji metra,
- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej,
- silników i prądnic elektrycznych przeznaczonych dla lotnictwa,
- silników elektrycznych przystosowanych do zastosowań militarnych i obronności kraju,
- silników i prądnic wysokoobrotowych do specjalnych zastosowań,
- silników elektrycznych dedykowanych do specjalnych zastosowań (przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, itp.).
     
Ponadto Dział Konstrukcyjny oferuje usługi dla maszyn elektrycznych w zakresie:

- projektowania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych silników i prądnic elektrycznych,
- ekspertyz dotyczących uszkadzania się maszyn,
- remontów, rekonstrukcji i modernizacji silników,
- analizami związanymi z nietypowymi warunkami pracami maszyn elektrycznych, np. częstymi i ciężkimi rozruchami,
- opracowaniami związanymi z wydłużeniem czasu pracy obecnie eksploatowanych silników elektrycznych,
- odtwarzania dokumentacji konstrukcyjnych,
- opisami technicznymi maszyn elektrycznych, np. przygotowywaniem Dokumentacji Techniczno-Ruchowych (DTR),
- opracowaniami dotyczącymi Warunków Technicznych Odbiorów (WTO),
- obniżania hałasu w silnikach starej serii.
Badania i Rozwój
Zakres Działania
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec