Pablo Software Solutions
 
Wykonywane przez nas ekspertyzy techniczne to głównie:

- określenie przyczyn awarii maszyn elektrycznych i ustalenie rozwiąza
ń technicznych zapobiega-jących tym awariom,
- sprawdzenie prawidłowości doboru silnika do danego urządzenia napędzanego.

Większość bada
ń i pomiarów niezbędnych do ekspertyz przeprowadzamy sami, niektóre badania specjalistyczne (np. metalograficzne, chemiczne) zlecamy do współpracujących z nami laboratoriów.

Wykonane przez nas ekspertyzy dotyczyły m.in.:
- awarii łożysk i węzłów łożyskowych,
- uszkodze
ń (pęknięć, urwań) wału,
- uszkodzen klatek wirników (zalewanych aluminium i pretowanych),
- uszkodze
ń części czynnej stojana.

Po przeprowadzeniu ekspertyzy przyczyn awarii, wykonujemy również przeróbki i modernizacje silników tak, aby awarie nie powtarzały się w przyszłości.
Silniki przez nas zmodernizowane są odporne na najtrudniejsze warunki pracy.


Świadczymy również usługi w zakresie analiz ekonomiczno-technicznych oraz audyty energetyczne    w zakresie pracy napędów elektrycznych wraz ze wskazaniem kilku możliwych wariantów rozwiązania. Po wykonaniu ekspertyzy oferujemy opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-naprawczej. Świadcząc tą usługę proponujemy Klientowi nadzorem merytoryczny nad wykonaniem naprawy oraz udział w późniejszym uruchomieniem urządzenia.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych tematów z zakresu ekspertyz, analiz lub wykonywanych dokumentacji naprawczych realizowanych w ostatnich latach.

- "Analiza możliwości modernizacji silników napędowych młynów". Praca na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (2013 r.).
- "Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany jednostek napędowych kruszarek młotkowych w O/ZWR". Praca na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (2011 r.).
- "Analiza pracy silników synchronicznych o mocy 3200 kW i napięciu zasilania 6000 V". Analiza techniczno-ekonomiczna realizowana na zlecenie Cementowni Warta S.A. (2011 r.).
- "Adaptacja nowego napędu dla turbosprężarek TA 48" - opracowanie techniczno-ekonomiczne realizowane na zlecenie PGE Elektrownia Turów (2009 r.).
- "Ekspertyza techniczna jakości i rzetelności przeprowadzonych remontów generatorów G1 i G2 w elektrowni Leśna JEW Sp. z o.o." (2008 r.).
- "Opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-naprawczej wirnika silnika Sh450-4C napędzającego rębak w Elektrowni Połaniec"  (2007 r.).
- "Ekspertyza przyczyn uszkadzania się silników typu Sf-355-Y-2E, 315kW, 6kV oraz opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-naprawczej". Opracowanie techniczno-ekonomiczne realizowane dla Elektrociepłowni Wrocław (2007 r.).
- "Opracowanie kształtu żłobków wirników prętowanych dla silników wysokiego napięcia dużych mocy narażonych na częste i wysokie zmiany momentu obciążenia" Praca badawcza realizowana w BOBRME KOMEL (2007 r.).
- "Ekspertyza sprawności silników napędowych młynów w O/ZWR." Ekspertyza wykonana dla KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. z siedzibą w Lubinie (2007 r.).

Badania i Rozwój
Ekspertyzy
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Fragmenty zniszczonego łożyska
strony ND
silnika 1400 kW, 1480 obr/min
Zniszczone łożysko strony D
silnika 660 kW, 3000 obr/min
Osiowy odcisk stopnia wału na łożysku
Wytopione pręty klatki rozruchowej silnika dwuklatkowego
300 kW, 1500 obr/min
(napęd kombajnu węglowego)
Uszkodzona klatka wirnika
silnika 4000 kW, 3000 obr/min
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec