Pablo Software Solutions
 
Od roku 2001 Komel organizuje niecykliczne forum "Efektywność Energetyczna Napędów z Silnikami  Elektrycznymi". Forum skupia wokół siebie uczestników - reprezentantów zarówno nauki jak i przemysłu, którzy w swojej działalności promują, jak również wykorzystują układy, maszyny bądź napędy energooszczędne.

W Forum uczestniczy średnio ok. 130 osób, w tym goście z zagranicy.

W dniach 24-26 października 2007r., w Korytnicy nad Zalewem Cha
ńcza odbyło się IV Forum EENSE.

Poniżej prezentujemy sprawozdania z dotychczasowych spotka
ń jesiennych.

Sprawozdanie z IV Forum EENSE (październik 2007r.)
Sprawozdanie z III Forum EENSE (październik 2005r.)
Sprawozdanie z II Forum EENSE (październik 2003r.)
Efektywność Energetyczna Napędów z Silnikami Elektrycznymi - EENSE
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Uczestnicy Forum EENSE
Prezentacja firm podczas Forum
Prezentacja referatów na sesji dialogowej
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec