Pablo Software Solutions
 
Najistotniejszym elementem nowoczesnego układu napędowego o prędkości regulowanej jest sil­nik elektryczny. To od parame­trów elektromagnetycznych i właściwości mechanicz­nych silnika elektrycznego zależy w stopniu decy­du­jącym, jak wydajny elektromechanicznie i jak sprawny energetycznie będzie napęd elek­tryczny oraz jak szeroki będzie zakres regula­cji prędkości obroto­wej.
We współczesnych, wysoko­wydajnych i wysokospraw­nych napędach o szerokim za­kresie regu­lacji prędkości sto­sowane są prawie wyłącznie silniki syn­chroniczne z magnesami trwałymi. Wynika to      z głównych zalet tych silników: bardzo wysokiej sprawności, wysokich wartości momentu zna­mionowego i momentu maksymalnego przypadających na jednostkę masy lub objętości silnika, możliwości uzy­skania niskiego poziomu tętnie
ń momentu elektromecha­nicznego, możliwości osiągnięcia wysokiej dy­namiki i precyzji regulacji napędu. Dzięki swym zaletom silniki te dosko­nale spełniają wszystkie wymagania stawiane silnikom przeznaczo­nym do wysokowydajnych na­pędów    
o prędkości regulo­wanej.

Na terenie naszego Instytutu (obiekt w Sosnowcu, przy ul. Moniuszki 29) czynny jest punkt ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Usługa jest bezpłatna dla wszystkich posiadaczy pojazdów elektrycznych.
Zapraszamy na stronę www.ecomoto.info, gdzie można dodać swoje gniazdko oraz odszukać punkty ładowania w całej Polsce.
 
Przy założeniu, że panele słoneczne, wchodzące w skład elektrowni wiatrowo-słonecznej, zainstalowanej na naszym obiekcie wytworzą średnio ok. 150 kWh energii miesięcznie można oszacować, że wystarczy to na przejechanie pojazdem elektrycznym:

- Fiat Fiorino: ok. 1210 km (przy zużyciu 12,4 kWh/100 km),
- Fiat Panda: ok. 1415 km (przy zużyciu 10,6 kWh/100 km),
- Peugeot Partner Electro: ok. 1087 km (przy zużyciu 13,8 kWh/100 km),
- Sam (Re-Volt): 1724 km (przy zużyciu 8,7 kWh/100 km).

Od 2005 roku w KOMEL-u zaprojektowano, a w Zakładzie Wdrożeniowym w So­snowcu rozpoczęto produkcję silników z magnesami trwałymi.
Produkowane są głównie 3 grupy silników z magnesami trwałymi:
- silniki synchroniczne z magnesami umieszczonymi na powierzchni wirnika (SMz),
- silniki synchroniczne z magnesami umieszczonymi wewnątrz wirnika (SMw),
- silniki prądu stałego zwane silnikami BLDC.
Najważniejsze zastosowania silników z magnesami trwałymi:
- napędy pojazdów trakcji elektrycznej,
- nowoczesne napędy pojazdów mechanicznych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym,
- układy napędowe i siłowniki stosowane w automatyce przemysłowej i robotyce.


W roku 2013 elektryfikacji poddano 2 samochody:
- osobowy Fiat Panda,
- dostawczy Fiat Fiorino.
Pojazdy powstały przez usunięcie wszystkich podzespołów napędu spalinowego i zastąpienie ich napędem elektrycznym. Samochody wykonano w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2011-2013 jako projekt badawczy rozwojowy nr NR01-0084-10.                                       Więcej informacji...
Elektromobilność
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Silnik elektryczny zastosowany
w pojeździe Re-Volt (SAM)
Fiorino + napęd E-Kit
Paralotnia wózkowa z napędem elektrycznym
Lokomotywa kopalniana
Punkt ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym


Komel wspólnie z partnerem, firmą Ele-DriveCo, w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, opracował terenowy pojazd elektryczny z napędem na 4 koła. 


Zobacz filmy prezentujące możliwości nowopowstałego pojazdu terenowego.

Film 1, Film 2 


Zapraszamy na stronę www.auto-elektryczne.pl
Panda + napęd E-Kit
Pobierz ulotkę
E-kit Panda/Fiorino
Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pokazane są pojazdy elektryczne, dla których układy napędowe zostały opracowane i wyprodukowane w Komelu. Samochody zaś, są montowane przez polską firmę Ele-DriveCo.
Wszystkie trzy pojazdy prezentowane były w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji podczas "Targów Nowoczesnej Techniki - Feniksy 2015", które odbyły się w dniach 26-28.06.2015 r. na terenie Bielskiego Lotniska G.A. "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach.

Zobacz film...
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec
24.10.2020r. Surowa Pystynia Błędowska. Elektryczny quad z niezawodnym napędem elektrycznym. Mistrz rajdowy Rafał Sonik. Ekipa z Ł-KOMEL.
Krótki scenariusz, ostre wiraże, wszędobylski piach, wiatr i chłód - a w tych warunkach doskonały i profesjonalny Mistrz quadowy Rafał Sonik i cały RSTeam.
Kilka wskazówek udzielonych przez Emila Króla i mistrz rusza w teren, za nim ekipa filmowa z próbującym nadążyć za Sonikiem dronem, krążącym nad nim w rytmie "bączków" i wiraży...a nasza ekipa w niecierpliwym oczekiwaniu na recenzję....
"Znakomity quad"... z napędem, "któremu nic nie brakuje" to chyba najlepsza wizytówka dla naszego quada z elektrycznym, dynamicznym sercem.
Cichy, ekologiczny, zrywny i z ogromnym potencjałem - takie napędy tworzymy w Ł-KOMEL!
Rafał Sonik - dakarowy mistrz, profesjonalista w każdym calu - przetestował, objeździł, ocenił, więcej szczegółów znajdziecie w materiale filmowym!.

Zobacz film z testów naszych pojazdów.