Pablo Software Solutions
 
W roku 2013 podczas organizowanej przez Instytut KOMEL cyklicznej Konferencji "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych" po raz pierwszy zainaugurowano specjalną sesję dotyczącą elektromobilności, podczas której zaprezentowano zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.
Poniżej prezentujemy wykaz blisko 100 referatów dotyczących powyższej tematyki,  zaprezentowanych dotychczas w trakcie konferencji PEMINE, w tym 24 autorstwa pracowników Instytutu KOMEL.
Elektromobilność
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Silnik elektryczny zastosowany
w pojeździe Re-Volt (SAM)
Fiorino + napęd E-Kit
Paralotnia wózkowa z napędem elektrycznym
Lokomotywa kopalniana
Punkt ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym
Panda + napęd E-Kit
Pobierz ulotkę
E-kit Panda/Fiorino
PEMINE 2019 
95. Projektowanie i eksploatacja systemów przeznaczonych do autobusów z napędem alternatywnym - M. Sierszyński, Ł. Chełchowski, M. Pikuła, D. Michalak, F. Sidorski
94. Efektywność energetyczna napędu trakcyjnego z silnikiem PMSM na przykładzie autobusu elektrycznego - A. Dębowski, M. Marczak, P. Stankiewicz
93. Nowatorski napęd elektryczny autobusu miej­skiego - T. Wolnik, E. Król
92. Innowacyjny system bateryjny dla trolejbusu o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem dodatkowego magazynu energii - P. Irzmański, M. Kwiatkowski, B. Kras
91. Badania zużycia energii przez pojazdy w warun­kach rzeczywistych - K. Woźniak, M. Andrzejewski, P. Daszkiewicz, Ł. Rymaniak              
90. Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego - P. Deja, K. Okrent, B. Polnik                  
89. Wpływ warunków ruchu drogowego na zużycie energii przez samochód elektryczny - A. Skarbek-Żab­kin, T. Szczepański
88. Pojazd elektryczny z napędem bezpośrednim - M. Taberski, A. Kłos, D. Cieślak, P. Kisielewski, M.Gwoździewicz
87. Badania prototypowego silnika elektrycznego do zabudowy w kołach samochodu - B. Będkowski, P. Dukalski, T. Jarek, T. Wolnik, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
86. Implementacja algorytmów regulacji silnika PMSM rowerowego napędu elektrycznego - K. Tatar, P. Chudzik
85. Analiza termiczna kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego - Ł. Cyganik
84. Wybrane aspekty mechaniczne samochodu napę­dzanego silnikami elektrycznymi wbudowanymi
w piastach kół
- P. Dukalski, B. Będkowski, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
83. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastoso­waniu technologii LED szansą na zwiększenie zasobów energii elektrycznej potrzebnej do łado­wania samochodów elektrycznych - A. Lechowicz
82. Analiza parametrów silnika z magnesami umiesz­czonymi w rdzeniu wirnika i z uzwojeniem sku­pionym do napędu pojazdów elektrycznych - A. Lechowicz, A. Młot, P. Skrobotowicz
81. Wyznaczanie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chło­dzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole - B. Będkowski, J. Madej
80. Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t - J. Pytel, P. Dukalski
79. Badanie eksperymentalne rzeczywistych parame­trów ogniw litowo-jonowych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym - B. Mazan, T. Detka
78. Analiza kinematyczna złożonych konstrukcyjnie przekładni obiegowych do elektromechanicznych zespołów napędowych z zastosowaniem wzorów Willisa - S. Opach                                    
PEMINE 2013 
6. Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny w czasie testów drogowych - W. Moćko, M. Ornowski, M. Szymańska
5. Badania pojazdu elektrycznego Zilent Courant w testach jezdnych - A. Bocheńska, P. Grzelak, W. Gis, A. Majerczyk, A. Żółtowski
4. Procesorowy układ sterowania silnika BLDC z bocznikowaniem części uzwojenia do napędu pojazdu elektrycznego - A. Fręchowicz
3. Porównanie dwóch konstrukcji silników synchronicznych z magnesami trwałymi do pojazdu terenowego typu quad z napędem elektrycznym - R. Rossa, T. Wolnik
2. Tendencje rozwojowe w mobilności elektrycznej - A. Fischer, P. Seibt
1. Koncepcja i modelowanie silnika o wirującym tworniku oraz magneśnicy do zastosowania w napędzie miejskiego samochodu elektrycznego - D. Adamczyk, M. Michna, M. Ronkowski, A. Wilk
PEMINE 2018 
77. Analiza wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodze­nia silnika elektrycznego do zabudowy w kole - B. Będkowski, J. Madej
76. Obliczenia wytrzymałości statycznej elementów nośnych korpusu koncep­cyjnego silnika do napędu autobusu elektrycznego - S. Opach
75. Analiza pracy silnika zabudowanego w piaście koła samochodu osobo­wego dla wybranych parametrów jazdy - J. R. Przygodzki, W. Urbański - P. Dukalski, T. Wolnik, B. Będkowski, T. Jarek, A. Urbaś, K. Augustynek
74. Model symulacyjny dynamiki tylnego zawieszenia samochodu typu Fiat Panda z zabudowanymi silnikami elektrycznymi w obręczach kół - P. Dukalski, B. Będkowski, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
73. Analiza pracy źródła zasilania elektrycznego autobusu miejskiego - M. Biernacki, P. Majewski
72. Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego  - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
71. Osiowe elektryczno-mechaniczne zespoły napędowe do pojazdów - J. Dzida
70. Warianty rozwiązań technologicznych wybranych komponentów autono
­micznego systemu zasilania w zakresie przetwarzania pokładowej energii elektrycznej AC/DC samolotu bardziej elektrycznego - L. Setlak, R. Kowalik
69. Badanie wybranych prostowników wieloimpulsowych, implementowanych we współczesnych samolotach kompatybilnych z koncepcją samolotu bardziej elektrycznego - L. Setlak, R. Kowalik
68. Konstrukcja i sterowanie trójkołowego roweru elektrycznego bez prze­kładni mechanicznej - S. Brock, B. Fabiański, B. Wicher, K. Zawirski
67. Hamowanie odzyskowe miejskich autobusów elektrycznych - M. Miszewski, M. Marczak
66. Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - układ napędowy - K. Tatar, P. Chudzik, R. Nowak, G. Lisowski
65. Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - moduł komunikacyjny - K. Tatar, P. Chudzik, R. Nowak, G. Lisowski
64. Przegląd osiągów ogniw litowo - jonowych w odniesieniu do wymagań wynikających z zastosowania w samochodowych pojazdach elektrycznych - B. Torbus, T. Meinicke, R. Tyrtania
63. Problemy zarządzania energią elektryczną i termiczną przykładowego pojazdu elektrycznego - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
62. DCCS-ECU jako innowacyjna jednostka kontrolna dla aplikacji EV i HEV - P. Irzmański, M. Kwiatkowski, B. Kras
61. Analiza porównawcza danych z raportów dotyczących emisji CO2 oraz całkowitych kosztów posiadania (TCO) pojazdu elek­trycznego w odnie­sieniu do pojazdu z napędem konwencjonal­nym - K. Żebrowski, T. Detka, K. Małek
60. Optymalizacja konstrukcji transformatorów w aplikacjach elektromobilnych - M. Łukiewski, A. Łukiewska
PEMINE 2017
59. Ocena wpływu temperatury otoczenia na zasięg, obciążalność i możliwość rozruchu pojazdu elektrycznego zasilanego z baterii trakcyjnej typu Li-Ion - B. Torbus, T. Meinicke, R. Tyrtania
58. Analiza i symulacja działania modelu elektroenergetycznego systemu zasilania samo­lotu F-16 zgodnie z koncepcją samolotu bardziej elektrycznego More Electric Aircraft (MEA) - L. Setlak, E. Ruda
57. Analiza i symulacja zastosowania siłowników elektromechanicznych (EMA) w systemie sterowania samolotu F-16 zgodnie z koncepcją samo-lotu bardziej elektrycznego More Electric Aircraft (MEA)  - L. Setlak, E. Ruda
56. Emisja wodoru w układach magazynowania energii wielokrotnego ładowania - wybrane przypadki - M. Szlęzak, S. Taubert
55. Elektryczny napęd górniczych kolejek podwieszonych - R. Konsek
54. Zarządzanie przepływem energii w pojeździe elektrycznym wyposażonym w pokładową baterię trakcyjną - W. Kobos, P. Chudzik
53. Zwiększenie efektywności energetycznej samochodu poprzez optymalizację układu rekuperacji energii - A. Skarbek-Żabkin, T. Szczepański, M. Ślęzak
52. Algorytmy sterowania rowerowych napędów elektrycznych - K. Tatar, P. Chudzik
51. Napęd bezpośredni wózka elektrycznego z silnikiem BLDC o konstrukcji z podwójnym dyskiem - J. Kaňuch
50. Koncepcja modelowania elektrycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda 4x4 - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
49. Porównanie charakterystyk trakcyjnych samochodu Syrena 105 posiadającego konwencjonalny i elektryczny napęd - P. Adamski
48. Problemy eksploatacyjne prototypu samochodu elektrycznego Syrena 105 EV - P. Adamski
47. Doświadczenia z eksploatacji samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej - S. Gawron, J. Bernatt
46. Samochód osobowy z napędem elektrycznym - zimowe testy eksploatacyjne - E. Król, R. Rossa
45. Założenia projektu silnika do zabudowy w piaście koła samochodu elektrycznego - P. Dukalski, B. Będkowski, T. Wolnik, A. Urbaś, K. Augustynek
44. Triggo - pojazd o zmiennej geometrii i napędzie elektrycznym - R. Budweil, A. Kieracińska
43. Symulacja komputerowa jako narzędzie określania zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym - M. Litwin, A. Kołodyńska
42. Koncepcja hybrydowego układu zasilania napędu elektrycznego motoszybowca - P. Bogusz, M. Korkosz, P. Wygonik, M. Dudek, A. Raźniak, B. Lis
41. Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w sieci elektroenergetycznej - K. Fatyga, B. Mroczek
40. Przegląd i charakterystyka standardów złączy szybkiego ładowania pojazdów EV - D. Dobrzański
PEMINE 2016
39. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem IGBT samochodu Fiat Panda 2 - A. Łebkowski
38. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego z falownikiem MOSFET samochodu Fiat Panda 2 - A. Łebkowski
37. Rozwiązania technologiczne elektrycznego samochodu sportowego Smok - A. Łebkowski
36. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego łodzi - A. Łebkowski
35. Porównanie różnych sposobów kierunkowego napędzania pojazdów silni­kami elektrycznymi - J. Dzida
34. Przegląd, analiza porównawcza i symulacja wybranych komponentów architektury elektroenergetycznego systemu zasilania samolotów "kon­wencjonalnych" i "More Electric Aircraft" (MEA) - L. Setlak, E. Ruda
33. Samochody elektryczne - dźwięk ciszy - A. Łebkowski
32. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego gokarta - A. Łebkowski
31. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego motocykla - A. Łebkowski
30. Porównanie właściwości elektrycznych układów napędowych ze skrzynią manualną i automatyczną - A. Łebkowski
29. Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznym - M. Wiślański, G. Karpiel, D. Prusak, G. Góra
28. Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu - K. Tatar, P. Chudzik
27. Analiza wybranych własności trakcyjnych samochodu Fiat Panda z hybrydowym układem napędowym - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
26. Obliczenia modelowe silnika elektrycznego samochodu Toyota Prius II generacji - T. Drabek, D. Papciak
25. Wpływ wyboru przełożeń na zużycie energii elektrycznej samochodu elektrycznego - J. Bernatt, M. Bałkowiec
24. Emisja zanieczyszczeń pojazdów z napędem elektrycznym - E. Król
PEMINE 2015
23. Wpływ zmian kąta załączenia na właściwości silnika BLDC napędu hy­brydowego bezzałogowego aparatu latającego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
22. Projekt pojazdu elektrycznego z automatyczną skrzynią biegów zbudowa­nego z wykorzystaniem spalinowej wersji pojazdu segmentu A (FIAT 500) - R. Tyrtania, T. Meinicke, K. Kudzia
21. Projekt hybrydowego układu napędowego dla pojazdu FIAT Panda - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
20. Analiza porównawcza różnych konstrukcji maszyn reluktancyjnych prze­łączalnych przeznaczonych do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
19. Autobus miejski z napędem spalinowo-elektrycznym - wyniki badań drogowych - E. Król, W. Skęczek
18. Badanie napędu elektrycznego E-kit w małym samochodzie osobowym w aspekcie zwiększenia zasięgu jazdy - E. Król, R. Rossa
PEMINE 2014
17. Hybrydowy układ napędowy dla małych pojazdów miejskich - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
16. Zaawansowane technologicznie chemiczne źródła prądu do zastosowania w pojazdach elektrycznych - M. Osińska-Broniarz, B. Rydzyńska, M. Kopczyk
15. Dobór technologii akumulatorów do zasobnika energii współpracującego ze ściśle określonym zespołem odbiorów. Metoda pomiarowo-symula­cyjna - M. Koniak, A. Czerpicki, B. Kras, M. Kwiatkowski
14. Określenie parametrów modelu matematycznego PMSM dla pojazdów elektrycznych na podstawie badań komputerowych i eksperymentalnych - I. Shchur, A. Rusek, O. Makarchuk, M. Mandzyuk
13. Silniki synchroniczne w napędach pojazdów sportowo-rekreacyjnych - E. Król
12. Rozwiązanie koncepcyjne układu przeniesienia momentu obrotowego w miejskim samochodzie elektrycznym z napędem E-kit - A. Białas, W. Radwański
11. Analiza wykorzystania wiaty postojowej wyposażonej w panele fotowol­taiczne do codziennego ładowania pojazdu elektrycznego - M. Ornowski, M. Szymańska, R. Kerschke, W. Moćko
10. Koncepcja budowy silnika elektrycznego zabudowanego w piaście koła pojazdu - W. Radwański, P. Dukalski
9. Zaawansowane rozwiązania techniczne w napędzie elektrycznym "E-kit" dla miejskiego samochodu osobowego - R. Rossa
8. Badania eksploatacyjne samochodu osobowego zelektryfikowanego ze­stawem "E-kit" - R. Rossa
7. Dwusilnikowy napęd bezpośredni dla pojazdów turystycznych - M. Janaszek
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec