Pablo Software Solutions
KOMEL-u Komel
Kadra
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
DYREKCJA
GRUPA BADAWCZA MASZYN ELEKTRYCZNYCH - TZ
SEKCJA ELEKTRYCZNA - TZO
Robert ROSSA - dr inż. elektryk, praca     w KOMEL-u od 2001 r., prowadzenie obli-czeń maszyn z magnesami trwałymi, w tym również generatorów. Autor publikacji tech-nicznych. Główny Specjalista - konstruktor elektryk.

e-mail:
robert.rossa(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Emil KRÓL    -   mgr   inż.   elektryk,   praca w KOMEL-u od 2004 r., prowadzenie obli-czeń maszyn z magnesami trwałymi, w tym również generatorów. Autor publikacji tech-nicznych. Główny specjalista ds. układów napędowych.

e-mail:
emil.krol(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Tomasz WOLNIK - dr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2009 r., prowadzenie obliczeń maszyn z magnesami trwałymi, maszyn indukcyjnych oraz maszyn tarczowych. Autor publikacji technicznych. Lider obszaru - konstruktor elektryk.

e-mail:
tomasz.wolnik(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Piotr DUKALSKI - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2009 r., prowadzenie obli-czeń maszyn z magnesami trwałymi, w tym również generatorów. Autor publikacji tech-nicznych oraz opracowań. Starszy Specjalista - konstruktor elektryk.
e-mail:
piotr.dukalski(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Jakub BERNATT - dr hab. inż. elektryk, prof. KOMEL, praca w KOMEL-u od 1995 r., współautor projektów silników dużej mocy do trudnych warunków pracy, silników ener-gooszczędnych, maszyn specjalnych prądu przemiennego (silniki głębinowe, sześcio-fazowe do zasilania falownikowego) oraz maszyn z magnesami trwałymi. Autor wielu publikacji technicznych. Dyrektor Instytutu.

e-mail:
dyrekcja(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Barbara GOŁĄBEK - praca w KOMEL-u od 2000 r. Główny Księgowy. Dyrektor Departamentu Finansów i Organizacji.


e-mail:
barbara.golabek(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Stanisław GAWRON - dr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2004 r., prowadzenie obliczeń  maszyn   z   magnesami trwałymi,
w tym również generatorów. Autor publikacji technicznych. Lider obszaru ds. badawczo - rozwojowych. Kierownik Grupy. 

e-mail:
stanislaw.gawron(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
SEKCJA MECHANICZNA - TZK
Bartłomiej BĘDKOWSKI - dr inż. mechanik, praca w KOMEL-u od 2011 r., projektowanie i konstrukcja maszyn elektry-cznych, w tym z magnesami trwałymi. Lider obszaru - konstruktor mechanik. Członek Rady Instytutu.

e-mail:
bartlomiej.bedkowski(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Andrzej WEBER - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 1981 r., autor konstrukcji maszyn prądu przemiennego, seryjnych i specjalnych (np. silników górniczych budowy przeciwwybuchowej z chłodzeniem wod-nym). Główny Inżynier - konstruktor mechanik.
e-mail:
andrzej.weber(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Tomasz CZAJA - mgr inż. mechanik, praca w KOMEL-u od 2005 r., projektowanie i kon-strukcja maszyn elektrycznych, w tym z ma-gnesami trwałymi. Starszy Inżynier - konstruktor mechanik.

e-mail:
tomasz.czaja(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
GRUPA BADAWCZA UKŁADÓW STEROWANIA - TS
Marcin MACIĄŻEK - dr hab. inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2009 r., zajmuje się opracowaniem oraz praktyczną realizacją układów sterowania napędów elektrycznych z silnikami PMSM w szczególności w pojaz-dach elektrycznych. Kierownik Pracowni Układów Sterowania.
e-mail:
marcin.maciazek(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
LABORATORIUM NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO - TL
Artur POLAK - dr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 1994 r., prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor publikacji i ekspertyz technicznych. Starszy specjalista badawczo-techniczny. Rzeczo-znawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przewodniczący Rady Instytutu. Kierownik Laboratorium Napędu Elektrycznego.

e-mail:
labor(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Marcin BARAŃSKI - dr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2006r, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor publikacji technicznych. Główny specjalista ds. badań i pomiarów. Laureat 4-ej edycji programu LIDER, który adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym
e-mail:
marcin.baranski(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Adam DECNER - dr inż. elektryk, praca  w KOMEL-u od 1996r, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor komputerowych systemów pomiarowych. Autor publikacji technicznych. Główny specjalista ds. badań i pomiarów. 

e-mail:
adam.decner(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Tadeusz GLINKA - profesor dr hab. inż. elektryk, wybitny specjalista w zakresie projektowania i badań układów napędowych oraz maszyn elektrycznych, w tym maszyn z magnesami trwałymi, maszyn prądu stałego i silników indukcyjnych. Lider obszaru nauki i ochrony własności intelektualnej.
SEKCJA ADMINISTRACJI ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH - FA
Arkadiusz DĄBROWSKI - mgr inż. elektryk, nadzór nad infrastrukturą, realizacja zamówień publicznych instytutu. Kierownik bazy badawczej. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

e-mail:
arkadiusz.dabrowski(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
DZIAŁ KOMERCJALIZACJI WDROŻEŃ I PRODUKCJI - ZW
Marcin ZAGURBA - mgr inż.  praca          w KOMEL-u od 2001 r., Starszy specjalista ds. handlu i przemysłu mięsnego. Specjalizacja -  urządzenia dla przemysłu mięsnego.

e-mail:
marcin.zagurba(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Tomasz JAREK - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2012 r., prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Starszy specjalista ds. badań i pomiarów.


e-mail:
tomasz.jarek(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Łukasz KUBIK - mgr inż. elektryk, praca   w KOMEL-u od 2007 r., przygotowanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej dla potrzeb produkcji, sporządzanie kalkulacji, wycen oraz ofert maszyn elektrycznych, kontakt z klientem w sprawach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi oraz odnawialnych źródeł energii. Starszy specjalista ds. techniczno-handlowych.

e-mail:
zaklad(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Leszek BRYMORA - inż. mechanik, praca w KOMEL-u od 2006 r., projektowanie i kon-strukcja maszyn elektrycznych, w tym z ma-gnesami trwałymi. Starszy specjalista ds. produkcji. Kierownik Działu. Członek Rady Instytutu.

e-mail:
leszek.brymora(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Łukasz CYGANIK - dr inż. mechanik, praca w KOMEL-u od 2015 r., projektowanie i kon-strukcja maszyn elektrycznych w tym z ma-gnesami trwałymi, wykonywanie numerycz-nych analiz wytrzymałościowych. Główny Specjalista - konstruktor mechanik.
e-mail:
lukasz.cyganik(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Ponadto grono pracowników Zakładu Wdrożeniowego liczy ponad 20 wyspecjalizowanych pracowników, większość z nich posiada długoletnią praktykę zawodową.
Magdalena SZCZYRBA - mgr politologii o specjalności europeistyka. W KOMEL-u od 2016r. koordynuje dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych. Kierownik Działu Marketingu, Organizacji i Wsparcia Zarządzania, dba o wizerunek i działania marketingowe Instytutu.

e-mail:
magdalena.szczyrba(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
DZIAŁ MARKETINGU, KOMUNIKACJI I WSPARCIA ZARZĄDZANIA - NW
Szczepan OPACH - mgr inż. Specjalista w zakresie konstrukcji i technologii maszyn elektrycznych oraz technicznego przygotowania produkcji. Konstruktor maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi. Wcześniej wieloletni konstruktor silników indukcyjnych ogólnego przeznaczenia. Projektant oprzyrządowania technologicznego i narzędzi. Starszy Specjalista - konstruktor mechanik.
e-mail:
szczepan.opach(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec
Jan MIKOŚ - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2019 r., prowadzenie obliczeń maszyn z magnesami trwałymi. Autor publikacji technicznych. Młodszy inżynier - konstruktor elektryk.

e-mail:
jan.mikos(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
GRUPA BADAWCZA DS. NAUKI ORAZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - TN
Mariusz CZECHOWICZ - mgr techniki, praca w KOMEL-u od 1998 r., informatyk, administrator sieci komputerowej. Prowadzi działalność patentową, sprawozdawczą i archiwalną; współorganizator Konferencji Naukowo - Technicznej PEMINE. Sekretarz  Rady Instytutu oraz Rady Naukowej Wydawnictwa Instytutu. Kierownik Działu. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

e-mail:
info(at)komel.lukasiewicz.gov.pl