Pablo Software Solutions
 
Badania i Rozwój
Artur POLAK - dr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 1994r, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor publikacji i ekspertyz technicznych. Starszy specjalista badawczo-techniczny. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W-ce Przewodniczący Rady Naukowej KOMEL-u. Kierownik Laboratorium Maszyn Elektrycznych.  

e-mail:
labor(at)komel.lukasiewicz.gov.pl
Kadra
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Adam DECNER - dr inż. elektryk, praca  w KOMEL-u od 1996r, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor komputerowych systemów pomiarowych. Autor publikacji technicznych. Specjalista badawczo-techniczny. Członek Rady Naukowej KOMEL-u.  

e-mail:
adam.decner(at)komel.lukasiewicz.gov.pl 
Marcin BARAŃSKI - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2006r, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Autor publikacji technicznych. Specjalista Pomiarowiec. Laureat 4 edycji programu LIDER, który adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.  

e-mail:
marcin.baranski(at)komel.lukasiewicz.gov.pl  
Tomasz JAREK - mgr inż. elektryk, praca w KOMEL-u od 2012 roku, prowadzenie badań maszyn i urządzeń elektrycznych. Pomiarowiec.

e-mail:
tomasz.jarek(at)komel.lukasiewicz.gov.pl  
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec