Pablo Software Solutions
 
Badania i Rozwój
Możliwości badawcze Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Cztery stanowiska badawcze laboratorium umożliwiają przeprowadzanie bada
ń:
- silników trójfazowych asynchronicznych o mocy do 150 kW w tym silników specjalnych,
- silników jednofazowych,
- silników synchronicznych,
- silników komutatorowych w tym silników uniwersalnych,
- maszyn prądu stałego o mocy do 100kW,
- transformatorów, dławików i cewek przeznaczonych do wyrobu elektronicznego sprzętu powsze-
  chnego użytku,

- narzędzi przenośnych z napędem elektrycznym,
- przecinarek do tusz mięsnych,
- silników specjalnych do napędów urządzeń lotniczych,
- oferujemy również magnesowanie magnesów trwałych oraz regenerację silników z magnesami
  trwałymi.


Sposób wykorzystania możliwości badawczych Laboratorium
W laboratorium są prowadzone eksperymenty badawcze, których celem jest np.:
- rozpoznanie zjawisk towarzyszących niesinusoidalnemu zasilaniu silników indukcyjnych,
- badanie nowych, energooszczędnych konstrukcji maszyn elektrycznych,
- opracowywanie nowych metod badań laboratoryjnych,
- opracowywanie nowych metod badań diagnostycznych i określanie parametrów kryterialnych w celu 
  oceny stanu technicznego eksploatowanych maszyn.
Laboratorium
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Budynek laboratorium
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec