Pablo Software Solutions
 
Oferta Pracy
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
KOMEL, będąc liderem wśród ośrodków zajmujących się badaniami, rozwojem i projektowaniem maszyn elektrycznych wirujących, corocznie przyjmuje do pracy zdolnych i ambitnych inżynierów elektryków o specjalności maszyny elektryczne oraz mechaników (specjalność - budowa maszyn).
Od naszych pracowników wymagamy zaangażowania i kreatywności, w zamian oferujemy stabilną pracę, możliwości szkoleń, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz rozwój kariery naukowej poprzez zdobywanie tytułów i stopni naukowych.
O tym, iż nasi pracownicy angażując się w pracę zdobywają stabilne miejsce zatrudnienia świadczy fakt, iż nie odnotowujemy rotacji kadry inżynieryjno-badawczo-technicznej.

W związku dynamicznym rozwojem branży elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne), poszukujemy nowych inżynierów, którzy chcą pracować przy projektowaniu elektrycznych układów napędowych oraz przy urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznych.
------------------------------------------------------
Łukasiewicz-KOMEL przyjmie na staż lub praktyki studentów.
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec