Pablo Software Solutions
 
Prądnice i Silniki z Magnesami Trwałymi
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Silniki z magnesami trwałymi                          Prądnice z magnesami trwałymi

1. SILNIKI DO ZASTOSOWAŃ TRAKCYJNYCH

Silnik trakcyjny typu STDa280-4B do Metra Warszawskiego
W 2004 roku w KOMEL-u zaprojektowano silnik klatkowy do zastosowa
ń trakcyjnych. Jest to bezkadłubowy silnik o mocy 180 kW zasilany z falownika przeznaczony do napędu pojazdu tra-kcyjnego typu METROPOLIS.

W jednym wagonie pracuje osiem silników zasilanych z czterech falowników. Silnik jest w pełni zamienny z silnikami trakcyjnymi typu 4 EXA2130 produkcji ALSTOM, tj. posiada identyczne i po-wtarzalne charakterystyki  mechaniczne (moment i prędkość obrotowa)  w  całym  zakresie  regulacji i  częstotliwości.  Silniki  pracują parami zasilane z jednego falownika i przy losowo zabudowanych silnikach jednego lub drugiego typu, muszą się równomiernie obciążać (muszą mieć identyczne charakterystyki mechaniczne).
Opracowane silniki posiadają identyczne wymiary gabarytowo - montażowe do obecnie używanych silników, gdyż docelowo miały być instalowane w miejsce silników ALSTOM (jako zamienniki).

Parametry techniczne silnika produkowanego w fabryce EMIT S.A. w Żychlinie wg opracowania KOMEL-u:


Silnik trakcyjny typu STx500-4A do lokomotywy E6ACT
W 2007 roku w KOMEL-u zaprojektowano nowoczesną konstrukcję silnika (asynchronicznego) trakcyjnego typu STx500-4A (rys. 1) przeznaczonego do napędu lokomotywy typu E6ACT.

Lokomotywa jest pojazdem towarowym 6-cio osiowym o indywidualnym napędzie każdej osi i prę-dkości maksymalnej 120 km/h (dla pociągów towarowych jest to górna granica techniczna). Lokomotywa przeznaczona jest do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych o masie do 3200 ton typowych dla kruszyw, piasku, węgla  czy  stali.  Lokomotywa  posiada  sumaryczną  moc  ciągłą  4.98 MW. Silniki stanowiące napęd każdej z osi, zasilane są parami (każda para z jednego falownika), dlatego też muszą posiadać identyczne charakterystyki trakcyjne. Do niniejszego układu zaprojektowano czterobiegunowy silnik (Rys.1) o mocy 830 kW przy napięciu zasilania 2150 V oraz częstotliwości 44 Hz. Znamionowa prędkość silnika wynosi  1296 obr/min. W silniku zastosowano system chłodzenia powietrzem z wydajnością 100 m3/min.
Silnik trakcyjny typu STDa280-4B do Metra Warszawskiego
Silnik typu 4 EXA2130 firmy ALSTOM zainstalowany w wózku napędowym Metra Warszawskiego
Pojazd typu METROPOLIS w zajezdni Metra Warszawskiego
Zobacz także

Typy oraz szczegółowe parametry silników synchronicznych z magnesami trwałymi

Szczegółowa prezentacja na temat silników z magnesami trwałymi do zastosowań trakcyjnych
Liczba biegunów 2p [-] 4
Moc PN [kW] 180
Napięcie zasilania UN [V] 500
Prąd znamionowy IN [A] 260
Częstotliwość f [Hz] 63
Znamionowa prędkość obrotowa n [obr/min] 1839
Sprawność h [%] 94
Moment znamionowy TN [Nm] 935
Moment maksymalny Tmax [Nm] 1520
  Klasa izolacji 200
  Waga [kg] 650
  Sposób chłodzenia Wentylacja własna

Silnik STx 500-4A, 830 kW
do napędu lokomotywy
Lokomotywa typu E6ACT "Dragon"
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec