Pablo Software Solutions
 
Silniki górnicze (Atex)
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved
Silnik górniczy 1,1 kW typu SGKg 80-4Hp z hamulcem 20 Nm

Konstrukcja

Silniki indukcyjne, trójfazowe, klatkowe, budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną. Ozna-kowanie I M2 Ex dI Mb. Stopień ochrony wnętrza silnika IP54.
Rodzaj chłodzenia ICA01 tj. chłodzenie własne, powietrzem opływającym żebra kadłuba silnika. Wentylator zabezpieczony osłoną zabudowany jest od strony przeciwnapędowej silnika. Zastosowano klasę ciepłoodporności izolacji F. Silnik posiada hamulec tarczowy 20 Nm, włączany sprężynowo, luzowany elektromagnetycznie po wyłączeniu napięcia zasilającego. Hamulec zasilany jest                z prostownika jednopołówkowego 220/96 V, umieszczonego na korpusie elektromagnesu. Maksymalne napięcie obwodu sterującego podłączonego do zacisków pomocniczych: 42 V. Uzwojenie silnika jest zabezpieczone w każdej fazie od wolnozmiennych przeciąże
ń cieplnych bimetalowymi czujnikami temperatury.

Zastosowanie

Silniki SGKg 80-4Hp są stosowane do napędu wciągników łańcuchowych, przyciągarek linowych i in-nych tego rodzaju urządzeń pracujących w podziemiach kopalń węgla kamiennego, w pomieszcze-niach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu przy koncentracji metanu w powietrzu do 2% oraz wilgotności względnej do 95% (przy 35oC). Zasilanie z sieci prądu przemiennego 230V lub 500V, 50Hz.

Wymiary gabarytowe i masa

Długość:       440 mm
Szerokość:    236 (267 mm) w zależności od usytuowania wpustów kablowych
Wysokość:    250 mm
Masa:            38 kg
Silnik górniczy 1,1 kW typu SGKg 80-4Hp z hamulcem 20 Nm

Silnik górniczy 85 kW typu SGKg 250M-4 z chłodzeniem wodnym
Silniki górnicze 85kW typu SGKg 250M4(R) oraz SGKg 250M4m z chłodzeniem wodnym

Konstrukcja
Silniki indukcyjne, trójfazowe, klatkowe budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną. Oznako-wanie I M2 Ex dI Mb.
Stopie
ń ochrony wnętrza silnika IP55, co oznacza, że silnik jest chroniony przed dostępem pyłu i przed strugami wody. Rodzaj chłodzenia ICW37, tj. chłodzenie obce, wodą przepływającą kanałami w kadłubie silnika. Króćce wlotu i wylotu wody znajdują się od strony przeciwnapędowej silnika. Wymagany jest stały przepływ wody, w ilości 12 dcm3/min, o temperaturze 30oC i o ciśnieniu 3 MPa na wlocie. Forma wykonania IM3209 (silnik kołnierzowy). Zastosowano klasę ciepłoodporności izolacji H. Uzwojenie silnika jest zabezpieczone w każdej fazie od wolnozmiennych przeciążeń cieplnych bimetalowymi czujnikami temperatury.
 
Zastosowanie

Silniki SGKg 250M4(R) oraz SGKg 250M4m są stosowane do napędu bębna kruszarki węgla. Mogą być również stosowane w innych napędach urządzeń pracujących w podziemiach kopalń węgla kamien-nego, w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu przy koncentracji metanu w powietrzu do 2% oraz wilgotności względnej do 100% (przy 35oC) i pochyleniu osi wału do 30o.

Napięcie zasilania przy częstotliwości 50Hz:
- 1000V dla silnika SGKg 250M4,
- 1140V dla silnika SGKg 250M4R,
- 480V, 1000V lub 1140V dla silnika SGKg 250M4m.

Wymiary gabarytowe i masa
Długość:     915 mm dla SGKg 250M4(R),   851 dla SGKg 250M4m
Szerokość:  500 mm
Wysokość:  500 mm
Masa:         685kg dla SGKg250M4(R)  655kg dla SGKg 250M4m
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec