Pablo Software Solutions
 
Silnki i Urządzenia Specjalne
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Silniki lotnicze prądu stałego
typu MP-50S
Silniki lotnicze prądu stałego typu MP-50S

Konstrukcja
Silniki MP-50S (50W, 49mN×m, 27V, 10500 obr/min) są to dwubiegunowe nieskompensowane maszyny prądu stałego bez biegunów zwrotnych, ze wzbudzeniem szeregowo-bocznikowym. Stopie
ń ochrony wnętrza IP56 (budowa zamknięta). Forma wykonania montażowego IM 9009, tj. silnik z dwie-ma tarczami łożyskowymi, do wbudowania (tarcza łożyskowa silnika od strony napędowej jest zarazem korpusem pompy), z jednym walcowym, nagwintowanym końcem wałka. Chłodzenie silnika zewnętrzne, konwekcyjne do paliwa, w którym jest pompa zanurzona (silnik jest od paliwa odizolowany cienkościenną metalową osłoną). Zastosowano klasę ciepłoodporności izolacji F. Dla obniżenia poziomu zakłóceń radioelektrycznych zastosowano 2 kondensatory przeciwzakłóceniowe.

Zastosowanie

Silniki MP-50S są stosowane jako napęd pompy paliwowej, która służy do przepompowywania paliwa z jednego zbiornika do drugiego, lub do wytwarzania wstępnego ciśnienia na wejściu pompy silnikowej w śmigłowcach o maksymalnym pułapie lotów 6 km. Mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od -60oC do +60oC, przy zakresie temperatury paliwa od -40oC do +50oC, przy wilgotności względnej otaczającego powietrza do 98% (przy temp. otoczenia +40oC), przy wibracji miejsc mocowania o częstotliwości 10-200 Hz i przyspieszeniu 0, 2g-3, 5g, przy wstrząsach odpowiadających warunkom lądowania śmigłowca.

Wymiary gabarytowe i masa
Długość:     146 mm

Szerokość:    60 mm
Wysokość:    60 mm
Masa:           1,29 kg                                                                                                 

Separator magnetyczny płaski
Separatory magnetyczne z magnesami trwałymi

Konstrukcja
Działalność Komelu obejmuje projektowanie innych, nietypowych urządze
ń elektrycznych oraz urządzeń, w których wykorzystuje się energię magnesów trwałych.
W Instytucie zaprojektowano m.in. separatory magnetyczne z magnesami trwałymi.

Są to separatory: płaski i bębnowy, które są stosowane do wychwytywania różnego rodzaju zanieczyszcze
ń i wtrąceń metalicznych (zarówno metali, stopów magnetycznych jak i niema-gnetycznych) z materiału transportowanego za pomocą taśmociągów, przenośników, podajników wibracyjnych i innych.

Zastosowanie wysokoenergetycznych magnesów trwałych umożliwia wykonanie separatorów cechujących się stałym, niezmiennym w czasie i przestrzeni polem magnetycznym, które jest wytwarzane bez dostarczania energii elektrycznej, jak to mam miejsce w przypadku separatorów elektromagnetycznych.

Umożliwia to ich użytkownikom uzyskanie znacznych oszczędności energetycznych.

Separatory na podstawie opracowanej w Komelu dokumentacji produkuje firma PAK-GUM w Będzinie,

tel.: 032/295-12-89; fax: 032/295-12-89; e-mail:
pakgum@org.pl                                                                                                 

Silnik o mocy 1.1 kW
do cementowania rur
Silniki do cementowania rur

Specjalne wykonanie silnika indukcyjnego klatkowego przeznaczonego do zabudowania w maszynie technologicznej do produkcji słupów betonowych. Natomiast w tabeli zestawiono podstawowe parametry eksploatacyjne maszyny.
                                                                                                 

Parametry silnika
  Parametr/Jednostka Wartość
P [kW] 1.1
IN [A] 1.5
h [%] 68.3
MN [Nm] 3.6
cosj [-] 0.9
nN [min-1] 2931
Specjalny silnik szybkobieżny
SPg 75-2E

Specjalny silnik szybkobieżny SPg 75-2E

Konstrukcja
Specjalny silnik szybkobieżny SPg 75-2E jest silnikiem indukcyjnym 3-fazowym klatkowym, chłodzonym powietrzem z wentylatora zasilanego niezależnie od silnika.
Silnik jest zasilany z przekształtnika energoelektronicznego firmy Centrum Elektroniki Stosowanej typu 4300 o mocy 30kW.
Osłona  silnika posiada stopień ochrony IP20 wg PN-EN 60034-5:2004.

Zastosowanie
Specjalny silnik szybkobieżny typu SPg 75-2E przeznaczony jest do napędu ściernic o średnicy do 400mm podczas wykonywania ich próby wytrzymałościowej.
Silnik nie może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W otoczeniu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia agresywne chemicznie, takie jak opary kwasów czy ługów.
Silnik spełnia wymagania  normy dla maszyn elektrycznych wirujących:
- PN-EN 60034-1:2005,


Podstawowe parametry techniczne
specjalnego silnika szybkobieżnego:
Rodzaj pracy                                            S5-2% 4c/h
Napięcie zasilania silnika UN               od 109V        do 392 V
Częstotliwość fN                                   od 62 Hz do 223Hz
Prąd znamionowy IN                             od 104 A  do  52 A
Prędkość obrotowa nN            od 3400 obr/min     do 13300 obr/min
Moment znamionowy TN                     od 41 Nm do 15.5 Nm
Masa                                                          48.5 kg
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec