Pablo Software Solutions
 
Informacje o czasopiśmie
Od roku 1966 redagowane jest i wydawane cyklicznie własne wydawnictwo Instytutu pt.: "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe", które znajduje się w Międzynarodowej Bazie Bibliograficzno-Abstraktowej INSPEC, w Internetowej Bazie Danych Polskich Czasopism Technicznych BAZTECH, a także w Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International (Index Copernicus Value - 59.05).

Czasopismo kierowane jest do reprezentantów świata maszyn i napędów elektrycznych, prezentuje szereg zagadnie
ń oraz problemów występujących podczas projektowania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" są doskonałym miejscem do publikacji doświadczeń z eksploatacji maszyn elektrycznych, a także do przedstawienia najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. W czasopiśmie omawiane są zagadnienia dotyczące silników elektrycznych, zespołów napędowych, jak również kompletnych aplikacji wykorzystujących napęd elektryczny.

Referaty publikowane w ME-ZP przyjmowane są do druku na podstawie recenzji dokonywanej przez członków Rady Naukowej.

Wydawca
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice

Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny: Tadeusz Glinka
Sekretarz Redakcji: Mariusz Czechowicz
Elżbieta Bernatt, Maciej Bernatt, Andrzej Pawlak, Barbara Kulesz, Robert Rossa

Siedziba Redakcji
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec
tel.: +48 32 258-20-41 wew. 25
kom. 606-308-827
fax. +48 32 259-99-48
e-mail: info(at)komel.lukasiewicz.gov.pl

Rada Naukowa
Dr hab. inż. Jakub Bernatt  - prof. KOMEL
Doc. inż. Karel Chmelik - UT VŠB Ostrava
Dr inż. Adam Decner - KOMEL
Dr inż. Jacek Dziura - Trafta Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka (Przewodniczący) - KOMEL
Dr hab. inż. Zbigniew Goryca - Prof. Politechniki Radomskiej
Prof. Ing. Vitezslav Hajek - Brno University of Technology
Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła - Prof. ATH Bielsko-Biała
Dr hab. inż. Roman Krok - Prof. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Barbara Kulesz - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Politechnika Opolska
Prof. dr hab. Inż Mariusz Malinowski - Politechnika Warszawska
Doc. ing. Cestmir Ondrusek - Brno University of Technology
Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr inż. Andrzej Pawlak - Lawrence Technological University, MI, USA
Prof. Lidija Petkovska, Ph. D. - Saints Cyril and Methodius University, Skopje
Dr inż. Artur Polak - KOMEL
Dr inż. Robert Rossa - KOMEL
Prof. dr hab. inż. Ihor Shchur - Politechnika Lwowska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. inż. Piotr Stachiw - Politechnika Lwowska
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jan Sykulski - University of Southampton
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec - Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Tomasz Węgiel - Prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. Ph. D. Wen Xuhui - Chinese Academy of Sciences, Beijing
Prof. Ing. Pavel Záskalicky - Technická univerzita v Košicach
Dr hab. inż. Jan Zawilak - Prof. Politechniki Wrocławskiej
Mgr Mariusz Czechowicz (Sekretarz) - KOMEL

Lista recenzentów

Artykuły recenzowane są przez członków Rady Naukowej
 
Parametry wydawnicze

- format: A4
- papier: biały, gramatura 80g/m2
- druk: czarno-biały (możliwość druku w pełnym kolorze)
- objętość: ok. 180 stron + okładka
- dostępność: na zamówienie w Instytucie
- dodatkowo: możliwość zamieszczenia wkładek reklamowych

Informacje dla autorów referatów

Koniecznym jest staranne przygotowanie referatu pod względem merytorycznym, redakcyjnym i gra-ficznym.

Wymagania dla autorów, informacje o prawach autorskich i licencjonowaniu -
pobierz plik
Szczegółowe zasady recenzowania publikacji w ME-ZP - pobierz plik
Zasady etyki publikacji, informacja o możliwych nadużyciach oraz prawach autorskich - pobierz plik
Formularz recenzji - pobierz plik


Redakcja deklaruje, że pierwotną wersją wydawanego czasopisma "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" jest wersja drukowana (papierowa).

Chronologiczne zestawienie numerów ME-ZP, wydanych od roku 2005.

(wcześniejsze numery dostępne są wyłącznie w formie papierowej).
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019 03-04/2019 01/2021 02/2021
Siedziba Główna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
Biuro Konstrukcyjne
Laboratorium Maszyn Elektrycznych
Zakład Wdrożeniowy
ul. Moniuszki 29, 41-209 Sosnowiec